privacystatementtitel
Privacy statement Simpel-MaR

Simpel-MaR, Marga van den Berk, Venezuelaplantsoen 11 in Drunen

In mijn praktijk coach ik volwassenen en kinderen. Om mijn werk goed te kunnen doen, leg ik
persoonsgegevens vast. Ik vind het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en in dit statement
laat ik u weten hoe ik dat doe.

Ik verwerk persoonsgegevens van mijn cliënten. De gegevens zijn: naam, geboortedatum en
telefoonnummer (van de ouder als mijn cliënt een kind jonger is dan 16 jaar). Deze gegevens gebruik
ik om per cliënt een dossier te maken waarin ik relevante zaken over de behandeling op schrijf. Ik
heb deze informatie nodig bij de (vervolg)behandelingen en om afspraken te maken of verzetten.

Als u, voor uzelf of voor uw kind, mij vraagt om behandeling, dan hebben wij op dat moment een
overeenkomst met elkaar. Op die grond mag ik de hierboven beschreven gegevens van u of uw kind
verwerken.

Ik deel de informatie uit het dossier met niemand. Soms willen cliënten graag dat een andere
behandelaar of verzekeraar informatie krijgt over mijn behandeling. Ik geef dan een kopie van het
dossier en de cliënt kan deze zelf delen met de derde partij. Ook ben ik graag bereid een aanvullend
verslag te maken dat u als cliënt zelf kan delen met de andere partij. De kosten hiervoor spreken we
af in onderling overleg.

Als ik op grond van wet- en regelgeving word gedwongen om gegevens te delen met bijvoorbeeld
justitie, dan zal ik me uiteraard aan die verplichting houden.

Ik werk met papieren dossiers. Deze sla ik op in een afgesloten kast. Jaarlijks schoon ik de dossiers op
en vernietig ik de dossiers van cliënten waarvan de laatste behandeling 2 jaar of langer geleden is.
Dat betekent dat ik een dossier maximaal 3 jaar na de laatste behandeling bewaar. Ik hanteer deze
bewaartermijn om over de behandelgegevens te kunnen beschikken als een cliënt ondanks dat we
een traject hebben afgerond toch een vervolgbehandeling wenst.

Als u gebruik maakt van het contactformulier op mijn website SimpelMaR.nl, dan stuurt u mij uw
naam en mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om te kunnen reageren op uw vraag. Ik sla deze
gegevens niet op.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens om ga, laat u mij dat
dan alstublieft zo snel mogelijk weten. Dat geldt ook als uw gegevens wijzigen of als blijkt dat ik uw
gegevens niet goed heb opgeschreven. Als u niet tevreden bent met hoe ik met uw verzoek om ga,
dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

U mag mij ook vragen om uw dossier eerder te vernietigen dan de gebruikelijke bewaartermijn. Ik zal
uw dossier dan per direct vernietigen. Omdat ik het dossier nodig heb voor de behandeling, zal een
lopende behandeling op dat moment stoppen.

Ik evalueer dit privacy statement jaarlijks of eerder als ik mijn werkwijze verander. Deze evaluatie
doe ik aan de hand van het verantwoordingsdocument AVG Simpel-MaR. (Nieuwe) Cliënten kunnen
dit document bij mij opvragen.


Marga van den Berk
1 september 2018