Vitamine B12

Vitamine B12 - De koningin der vitamines.

De belangrijkheid van Vitamine B12 voor het menselijk lichaam is te vergelijken met motorolie voor een benzinemotor. Als de benzinemotor zonder olie komt gaat deze langzaam maar zeker de vernieling in.

Bij een normaal etenspatroon krijgt u voldoende Vitamine B12 binnen. Maar de opname van Vitamine B12 is vaak niet optimaal. Dit kan verschillende redenen hebben, maag-darmkwalen, diverse medicijnen, fouten in de stofwisseling en alcoholgebruik zijn de belangrijksten.

Vitamine B12 is essentieel voor het lichaam , het heeft een belangrijke rol bij functioneren van het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de zuurstoftransport, cognitieve hersenfuncties, het aanmaken van rode bloedcellen en de vorming van DNA, een energie-leverend metabolisme, vermindert vermoeidheid en uitputting.

Dit is waarom de symptomen van een Vitamine B12-tekort zo uiteenlopend en uitgebreid zijn. De meest voorkomende symptomen zijn: vermoeidheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, verlies van eetlust, het altijd koud hebben, depressiviteit, psychische problemen, allergieën en neurologische klachten.

Er zijn twee soorten actieve Vitamine B12 die direct door het lichaam opgenomen kunnen worden en waarvan u dus zeker kunt zijn dat het werkt: Methylcobalamine B12 en Adenosylcobalamine B12 (dibencozide). Als u deze soorten door middel van zuigtabletten inneemt komt het direct via het mondslijmvlies in de bloedbaan terecht en geeft het een optimaal resultaat.

Resultaat en een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid voor jong en oud.                                                

Ik kan het B12 tekort testen tijdens een consult, ik kijk dan welke dosering goed is om het gewenste probleem te behandelen. Bestellen van de B12 kunt u bij SimpeL-MaR, kosten zijn € 28.00 voor basis pakket en van          € 67.50 voor € 60.00 voor het B12 power pakket.

Indicatie voor B12 tekort zijn: Bij baby’s en kinderen

Onderstaande symptomen komen ook voor in de symptomenlijst maar zijn hier extra onderbouwd met onderzoek naar kinderen.

Als de moeder een vitamine B12-tekort heeft is het zeer waarschijnlijk dat ook haar baby een vitamine B12-tekort zal hebben. Vitamine B12 wordt doorgegeven in de moedermelk en bij de vorming van de foetus.

Naar schatting hebben 2 tot 5% van alle kinderen last van een Vitamine B12-tekort. Dat zijn er in Nederland dus vele tienduizenden. Vitamine B12-tekort bij kinderen kan leiden tot:

 • Groeiachterstand van de foetus
 • Aangeboren aandoeningen ivm. het niet sluiten van de neurale buis (open ruggetje, spina bifida) 
 • Achterstand van de lichamelijke groei, neurologische en motorische problemen, uitval, verlamming
 • Achterstand van de geestelijke (leer-)ontwikkeling
 • Geen trek in eten
 • Concentratieproblemen, woordvindingsproblemen, geheugenproblemen
 • Verlaagde mentale prestatie(s)
 • Prikkelbaarheid-gedragsproblemen, ongedurigheid, agressie
 • Spraakproblemen (het leren praten gebeurt veel later en minder goed), allergieklachten (voedsel, stof, metalen, enz.)
 • Opvallend bleke gelaatskleur
 • Eczeem, huidproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen, incontinentie
 • Krachtverlies in armen en benen (soms leidend tot noodzaak om rolstoel te gaan gebruiken) 747
 • Heftige reactie op inenting(en) 
 • ADHD 
 • PDD-NOS
 • Autisme
 • Huilbaby

 

Neurologische aanwijzigen en symptomen

 • Krampen, tintelingen
 • Heel vaak moeten plassen, hypertone blaas, incontinentie (plas niet op kunnen houden)
 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Restless leg syndrome; rusteloze benen
 • Duizeligheid
 • Osteoporose (afname van botmassa waardoor eerder kans op botbreuk en botslijtage). Verminderde activiteit van osteoblasten (cellen die nieuw bot aanmaken).
 • Oogproblemen, maculadegeneratie
 • Afname of verlies van gezichtsvermogen
 • Gewrichtspijn, spierpijn, vooral in de heupen maar ook in de polsen en in andere gewrichten. De klachten lijken voor een deel op die bij Fybromyalgie. De patiënt klaagt veel over een stijf en zwaar gevoel in de benen. Het lopen is niet stabiel en spierpijn wordt veel erger ervaren als vroeger. ‘Etalagebenen’ (pijn in de benen bij wandelen). Vaak heeft men ook problemen met fijne motoriek (kleine knoopjes vast maken lukt niet goed meer en muntjes uit de portemonnee pakken gaat moeilijk)
 • Lage rugpijn
 • Ouderdomsklachten, als vergeetachtigheid, moeheid, depressie, trillende ledematen, hartritmestoornissen, evenwichtsproblemen, vallen (en bot breken), osteoporose, slecht zien en horen, kunnen in veel gevallen (mede) te maken hebben met het hebben van een chronisch langdurig tekort aan Vitamine B12.
 • Maag(zuur)klachten
 • Vroegtijdige veroudering
 

Hart en vaatproblemen

Een tekort aan vitamine B12 lijdt tot een verhoogde homocysteïnewaarde. Een verhoogde homocysteïnewaarde is een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten (te vergelijken met een hoog cholesterolgehalte).

 

 

Psychische en/of psychiatrische problemen

 • Verwardheid
 • Angsten
 • Psychiatrische ziekten; stemmingswisselingen; depersonalisatie; persoonlijkheidsveranderingen (“je voelt je niet jezelf meer”), achterdocht, paranoia, gedragsverandering
 • Dwangmatig gedrag, agressie, gewelddadig gedrag
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, PDD-NOS en autisme
 • Autisme problemen met contact maken en toelaten, problemen met gedrag, met cognitieve functies, met motoriek. onverwachte periodieke stemmingswisselingen
 • Depressie, diep in de put zitten; geen levenlust, geen passie meer, voor niets; opgeven; onverschilligheid; apathie (“willen moet je ook maar kunnen”); ‘fed up’ zijn; het erbij laten zitten; gebrek aan empathie (invoelingsvermogen). Lage B12 waarden zijn sterk gerelateerd aan het hebben van een depressie
 • Concentratiegebrek niet goed helder meer kunnen denken, duf zijn, “alsof er watten in het hoofd zitten”, sufheid, lichtheid in het hoofd
 • Intelligentie, de potentie van het in wezen aanwezige IQ blijft onbenut
 • Vergeetachtigheid, korte termijn-geheugenproblemen
 • Woordvindingsproblemen
 • Geen gevoel van well-being, de levens-‘juice’; de levenslust, het ‘joie de vivre’, de humor, de relativering, de pit, de durf, de flair: het is er allemaal, beetje bij beetje, als het ware uitgeknepen en uitgeslopen. Er is toenemend gevoel van chagrijnigheid, humeurigheid, prikkelbaarheid ("kort lontje"), van mogelijk plotselinge agressie en/of stemmingswisselingen. Er kan sprake zijn van toenemend onredelijk gedrag, tot en met ernstige psychische klachten, paniekaanvallen en zelfs suïcidaal gedrag
 • Slecht kunnen slapen
 • Psychose
 • Postnatale depressie of psychose, mede door de enorme kracht- en energie-inspanningen die een bevalling van de vrouw vraagt, kan een lichamelijk en psychisch evenwicht, dat toch al wankel was door een Vitamine B12-tekort, ineens helemaal omslaan
 • Neurologische klachten en uitvalsverschijnselen door verdoving met lachgas, het gebruik van lachgas (distikstof(mon)oxide; N2O) veroorzaakt acuut een gevaarlijk gebrek aan Vitamine B12
 • Dementie (ook vroegtijdige)

 

Overige aanwijzingen en symptomen

 • Vermoeidheid (somnolentie), slaperigheid, algehele slapte en zwakte: domweg geen energie, geen conditie meer, uitputtingsverschijnselen (“al moe bij het opstaan”). Ook in dit verband: Snel huilen en emotioneel zijn, niet meer stress bestendig zijn, stressed out, burn out zijn, uitgeput, kapot, letterlijk gevloerd. Kenmerkend citaat van een ‘Vitamine B12-patiënt’: “Ik voel me eigenlijk een bejaarde in een jong lichaam” (veel van de gezondheidsklachten die gekoppeld worden aan ouderdom zijn juist typische Vitamine B12-tekort-symptomen)
 • Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS)
 • Fibromyalgie
 • Slaperigheid (veel slaap nodig hebben, zomaar spontaan in slaap kunnen vallen), heel snel moe zijn na (geringe) inspanning, ook slecht herstellen daarvan
 • Slaapproblemen
 • Lage, verlaagde weerstand (ook bij Aids), daardoor veel ziek zijn, veel gezondheidsklachten, kwaaltjes, (bijvoorbeeld griepachtige verschijnselen) hebben. Een Vitamine B12-tekort geeft een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten in alle mogelijke organen
 • Koorts (zonder duidelijke oorzaak)
 • Een verhoogde kans op vaginale- en urineweginfecties en andere infecties
 • Chronische hoest
 • Slechte wondgenezing
 • Astma, kortademigheid
 • Het vaak koud hebben
 • Vlammend-branderig gevoel op de huid
 • Ontstekingen in het spijsverteringskanaal (tot aan darmperforatie toe), veel moeten boeren
 • Misselijkheid
 • Verminderde stofwisseling
 • Slechte spijsvertering, (pijn in bovenbuik), vol of opgeblazen gevoel zelfs na eten van kleine of normale hoeveelheden
 • Geen trek in eten
 • Buikpijn
 • Maagzweer
 • Darmklachten, inflammatoire darmziekten (IBD)
 • Ziekte van Crohn
 • Colitis ulcerosa
 • Leverproblemen-ziekten
 • Diarree (met enige regelmaat)
 • Nierfalen, nierproblemen
 • Ernstige langdurige constipatie
 • Onregelmatige ontlasting
 • Gasvorming
 • Gewichtsverlies (mede door verlies van eetlust)
 • Allergieën voor (huis)stof, schimmel, voedsel, hooikoorts, sommige metalen
 • Epilepsie (syndroom van West), epileptische aanvallen
 • Menstruatieproblemen

 

Redenen genoeg om de B12 te testen!!